Informacje dla rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

27 sierpnia 2018

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

GRUPA I

Blok rysunkowy biały       2x

Blok rysunkowy kolorowy 1x

Blok techniczny kolorowy 1x

Klej w sztyfcie                   2x

Kredki ołówkowe – podpisane

Kredki woskowe – podpisane

Ołówek

Strugaczka –  podpisana

Nożyczki –   podpisane

Farby akwarelowe- podpisane

Mydło w płynie

Chusteczki higieniczne - duże opakowanie wyciągane

Worek ze strojem – podpisany

Teczki na prace 2x – podpisane

Bibuła duża (zielona, żółta lub niebieska)

 

ODDZIAŁ II 

Blok rysunkowy biały 2x

Blok rysunkowy kolorowy 1x

Blok techniczny biały 1x

Blok techniczny kolorowy 1x

Klej w sztyfcie 2x

Kredki ołówkowe

Kredki woskowe

Plastelina

Strugaczka

Mydło w płynie

Chusteczki higieniczne - duże opakowanie

Teczka  na prace  – podpisana

Poduszka „Jasiek  - podpisana

Koc owleczony w dużą poszwę - podpisany

Piżamka- podpisana

 

GRUPA III 

Blok rysunkowy biały 2x

Blok rysunkowy kolorowy 1x

Blok techniczny biały 1x

Blok techniczny kolorowy 1x

Papier kolorowy

Bibuła

Plastelina

Kreda kolorowa

Klej w sztyfcie 2x

Kredki ołówkowe niełamiące

Kredki woskowe

Strugaczka

Farby akwarelowe

Mydło w płynie

Chusteczki higieniczne - duże opakowanie

Worek ze strojem – podpisany

Teczka na prace 1  – podpisana

Poduszka „Jasiek”

 

GRUPA IV

Blok rysunkowy biały 2x

Blok rysunkowy kolorowy 2x

Blok techniczny kolorowy 1x

Blok techniczny biały 1x

Klej w sztyfcie 2x

Kredki ołówkowe-  podpisane

Kredki woskowe- podpisane

Ołówek

Strugaczka

Nożyczki   - podpisane

Farby akwarelowe  - podpisane

Farby plakatowe małe - podpisane

Mydło w płynie

Chusteczki higieniczne - duże wyciągane

Worek ze strojem - podpisane

Teczki na prace 2x – podpisane

Plastelina

Nożyczki  - podpisane

 

26 lutego 2018

REKRUTACJA ROK 2018

Zarządzenie Nr   32/2018

Burmistrza Miasta Gorlice

z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Gorlice jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)  zarządzam, co następuje :

 • 1

 

 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Gorlice jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Gorlice jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr 392/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz
z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,  na stronie internetowej miasta www.gorlice.pl

 • 3

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr 393/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów
w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, na stronie internetowej miasta www.gorlice.pl

 • 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi  Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych  oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice.

 

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej o: REKRUTACJA ROK 2018
28 sierpnia 2017

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

GRUPA I

 1. Blok rysunkowy biały 2x
 2. Blok rysunkowy kolorowy 1x
 3. Blok techniczny kolorowy 1x
 4. Blok techniczny biały 1x
 5. Klej w sztyfcie 2x
 6. Kredki ołówkowe
 7. Kredki woskowe
 8. Ołówek
 9. Strugaczka
 10. Farby akwarelowe- podpisane
 11. Mydło w płynie
 12. Chusteczki higieniczne - duże opakowanie
 13. Worek ze strojem – podpisany
 14. Teczki na prace 2x – podpisane

ODDZIAŁ II

 1. Blok rysunkowy biały 2x
 2. Blok rysunkowy kolorowy 1x
 3. Blok techniczny biały 1x
 4. Blok techniczny kolorowy 1x
 5. Klej w sztyfcie 2x
 6. Kredki ołówkowe
 7. Kredki woskowe
 8. Plastelina
 9. Strugaczka
 10. Mydło w płynie
 11. Chusteczki higieniczne - duże opakowanie
 12. Teczki na prace 2x – podpisane
 13. Poduszka „Jasiek  - podpisana
 14. Koc owleczony w dużą poszwę - podpisana
 15. Piżamka- podpisana

GRUPA III

 1. Blok rysunkowy biały 2x
 2. Blok rysunkowy kolorowy 1x
 3. Blok techniczny biały 1x
 4. Blok techniczny kolorowy 1x
 5. Klej w sztyfcie 2x
 6. Kredki ołówkowe
 7. Kredki woskowe
 8. Ołówek
 9. Strugaczka
 10. Farby akwarelowe
 11. Farby plakatowe
 12. Mydło w płynie
 13. Chusteczki higieniczne - duże opakowanie
 14. Worek ze strojem – podpisany
 15. Teczka na prace 1x – podpisana
 16. Poduszka „Jasiek”

 

GRUPA IV

 1. Blok rysunkowy biały 1x
 2. Blok rysunkowy kolorowy 1x
 3. Blok techniczny kolorowy 1x
 4. Blok techniczny biały 1x
 5. Klej w sztyfcie 2x
 6. Kredki ołówkowe
 7. Kredki woskowe
 8. Ołówek
 9. Strugaczka
 10. Nożyczki
 11. Farby akwarelowe- podpisane
 12. Mydło w płynie
 13. Chusteczki higieniczne - duże opakowanie
 14. Worek ze strojem – podpisany
 15. Teczki na prace 2x – podpisane