Miejskie Przedszkole Nr 1, Gorlice

Opłaty

Opłaty za przedszkole

Miesięczne opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wpłacać mozna od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca

(z góry za dany miesiąc):

- gotówką w księgowości przedszkola, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.30.

Jeden dzień w miesiącu (data podawana jest comiesięcznie w wywieszonej na drzwiach przedszkola informacji) opłaty przyjmowane są w godz. od 7.00-15:30.

- przelewem na nasz rachunek bankowy, po wcześniejszym comiesięcznym uzgodnieniu wysokości kwoty wpłaty.

Nr rachunku bankowego przedszkola:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 84 2030 0045 1110 0000 0161 0830

 

Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

UCHWAŁA NR 455/XXXVIII/2017

RADY MIASTA GORLICE

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w

przedszkolach samorządowych prowadzonych przez

Miasto Gorlicepobierz

Pliki do pobrania