Informacje dla rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

26 lutego 2018

REKRUTACJA ROK 2018

Zarządzenie Nr   32/2018

Burmistrza Miasta Gorlice

z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Gorlice jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)  zarządzam, co następuje :

 • 1

 

 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Gorlice jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Gorlice jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr 392/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz
z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,  na stronie internetowej miasta www.gorlice.pl

 • 3

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr 393/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów
w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, na stronie internetowej miasta www.gorlice.pl

 • 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi  Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych  oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice.

 

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej o: REKRUTACJA ROK 2018
28 sierpnia 2017

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

GRUPA I

 1. Blok rysunkowy biały 2x
 2. Blok rysunkowy kolorowy 1x
 3. Blok techniczny kolorowy 1x
 4. Blok techniczny biały 1x
 5. Klej w sztyfcie 2x
 6. Kredki ołówkowe
 7. Kredki woskowe
 8. Ołówek
 9. Strugaczka
 10. Farby akwarelowe- podpisane
 11. Mydło w płynie
 12. Chusteczki higieniczne - duże opakowanie
 13. Worek ze strojem – podpisany
 14. Teczki na prace 2x – podpisane

ODDZIAŁ II

 1. Blok rysunkowy biały 2x
 2. Blok rysunkowy kolorowy 1x
 3. Blok techniczny biały 1x
 4. Blok techniczny kolorowy 1x
 5. Klej w sztyfcie 2x
 6. Kredki ołówkowe
 7. Kredki woskowe
 8. Plastelina
 9. Strugaczka
 10. Mydło w płynie
 11. Chusteczki higieniczne - duże opakowanie
 12. Teczki na prace 2x – podpisane
 13. Poduszka „Jasiek  - podpisana
 14. Koc owleczony w dużą poszwę - podpisana
 15. Piżamka- podpisana

GRUPA III

 1. Blok rysunkowy biały 2x
 2. Blok rysunkowy kolorowy 1x
 3. Blok techniczny biały 1x
 4. Blok techniczny kolorowy 1x
 5. Klej w sztyfcie 2x
 6. Kredki ołówkowe
 7. Kredki woskowe
 8. Ołówek
 9. Strugaczka
 10. Farby akwarelowe
 11. Farby plakatowe
 12. Mydło w płynie
 13. Chusteczki higieniczne - duże opakowanie
 14. Worek ze strojem – podpisany
 15. Teczka na prace 1x – podpisana
 16. Poduszka „Jasiek”

 

GRUPA IV

 1. Blok rysunkowy biały 1x
 2. Blok rysunkowy kolorowy 1x
 3. Blok techniczny kolorowy 1x
 4. Blok techniczny biały 1x
 5. Klej w sztyfcie 2x
 6. Kredki ołówkowe
 7. Kredki woskowe
 8. Ołówek
 9. Strugaczka
 10. Nożyczki
 11. Farby akwarelowe- podpisane
 12. Mydło w płynie
 13. Chusteczki higieniczne - duże opakowanie
 14. Worek ze strojem – podpisany
 15. Teczki na prace 2x – podpisane

 

17 maja 2017

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

                Miasto Gorlice bierze udział w konkursie „Konkurs z klimatem”, w ramach programu edukacyjnego firmy TAURON „Oddychaj powietrzem”.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 maja i trwa do 13 sierpnia. Konkurs oraz plebiscyt przeprowadzane są za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: oddychajpowietrzem.pl/konkurs .

Gmina zdobywa punkty dzięki głosom internautów, biorących udział w konkursie. Każdy mieszkaniec, oddając głos bierze udział w losowaniu nagród w postaci czujników czadu (do wygrania aż 5 400 czujników).

W ramach konkursu Gmina (Miasto Gorlice) musiała wskazać odbiorców nagród, w przypadku zajęcia miejsca 1-5. Nagrodą w plebiscycie są 4 odpylacze powietrza marki Sharp o wartości 2 400 zł (netto) każdy.
Ponadto, w razie zajęcia miejsca 1-5, firma TAURON zorganizuje w Gorlicach spotkanie (event, wydarzenie), związane z ochroną powietrza, na którym nastąpi również wręczenie nagród.

Nagrody w postaci oczyszczaczy powietrza należało przypisać do jednostek tj. szkoły, przedszkola, żłobki. Mając na względzie, iż najbardziej narażone na zanieczyszczenia powietrza są dzieci, oraz to, iż w naszym mieście są obszary o różnych poziomach zanieczyszczenia i czynnikach na nie wpływających, jako Ekodoradca, wybrałam 4 jednostki, którym w razie wygranej przydzielone zostaną nagrody. Są to:

1. Żłobek Miejski w Gorlicach, ul. Jagiełły 9
2. Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Wyszyńskiego 16
3. Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Potockiego 7
4. Miejskie Przedszkole nr 4, ul. Broniewskiego 11


W dn. 15 maja, na stronie Urzędu Miejskiego w Gorlicach: www.gorlice.pl pojawi się informacja o konkursie. Proszę o umieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej oraz poinformowanie rodziców Państwa podopiecznych. Głosować mogą również osoby spoza Gorlic.