Jesteś tutaj: Start / Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

20 maja 2020

Filmy

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt.

28 sierpnia 2017

PODSTAWA PROGRAMOWA

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018

Czytaj więcej o: PODSTAWA PROGRAMOWA
28 sierpnia 2017

OBOWIĄZUJĄCE PROGRAMY

W Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach realizowany jest PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO zgodny z nową podstawą programową.

KOCHAM PRZEDSZKOLE

Autor:  Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek 

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” został dostosowany do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 ., poz. 356).

 

Jadwiga Szydłowska

Program pracy wychowawczo- dydaktycznej w oddziałach integracyjnych Miejskiego Przedszkola nr 1w Gorlicach.

Stanisław Łabendowicz

Program "W radosci dzieci Bożych' nr. AZ-O-04/3

autor: KEP

Sylwia Danicz 

Język angielski wnauczniu poczatkowym- program autorski.