Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przejdź do stopki

Ramowy rozkład dnia

Treść

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8.00  – 13.00

            6.30 – 8.00  SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA  w wyznaczonej grupie

 • zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,
 • kontakty indywidualne z nauczycielką.

            8.00 – 8.20  ĆWICZENIA PORANNE O WIELOSTRONNYM RUCHU

            8.20  – 8.30 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

          11.30 –12.00 OBIAD

 • wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków,
 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką, nożem i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów,
 • przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach, kulturalnego zachowania się przy stole,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

           12.00- 12.30 RELAKS POOBIEDNI

 • słuchanie ulubionych bajek, muzyki relaksacyjnej. 

           12.30- 13.00  ZABAWY DOWOLNE WG ZAINTERESOWAŃ DZIECI W SALI LUB OGRODZIE
           PRZEDSZKOLNYM

 • zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, teatralne itd.
 • korzystanie z gier dydaktycznych, układanek stolikowych, historyjek obrazkowych, książeczek, czasopism dziecięcych itd.
 • ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, usprawniające aparat artykulacyjny,
 • praca indywidualna lub z zespołem dzieci objętych programem wspomagania  i korygowania rozwoju oraz w ramach pracy : obserwacyjnej, rozwijającej uzdolnienia,
 • zabawy organizowane przez dzieci i nauczyciela – integracyjne, relaksacyjne, przy muzyce zorganizowane w kole, muzykowanie,
 • utrwalanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk i innych czynności samoobsługowych,
 • pomoc w nakrywaniu do stołu

           8.30 -9.00 ŚNIADANIE

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, zasuwania krzesła po zakończeniu posiłku, przestrzegania zasady mówienia umiarkowanym głosem,
 • utrwalanie dbałości o zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała dziecka,

  9.00 -9.30  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

  w sali lub na powietrzu - prowadzone w/g planów    miesięcznych opracowanych przez nauczyciela/li, w oparciu o: podstawę programową wychowania przedszkolnego - wg obszarów edukacyjnych,  dopuszczony/e do realizacji  przez  dyrektora, na  wniosek nauczyciela/li program/y wychowania przedszkolnego.

  9.30- 10.00  ZABAWY DOWOLNE WG ZAINTERESOWAŃ DZIECI,   PRZY DYSKRETNYM UDZIALE  NAUCZYCIELA                                                                                                                              

  10.00 - 10.30  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

  w sali lub na powietrzu - prowadzone w/g planów miesięcznych   opracowanych przez nauczyciela/li, w oparciu o:  podstawę programową wychowania przedszkolnego - wg obszarów edukacyjnych, dopuszczony/e do realizacji przez dyrektora, na wniosek nauczyciela/li program/y wychowania przedszkolnego.

  10.30- 11.10  DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, NA BOISKU, W PARKU itd.       

  Nauczyciel organizuje z dziećmi:

 • zajęcia sportowe,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • prace ogrodnicze i porządkowe,
 • zabawy badawcze itd.

  11.10- 11.30  CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO – HIGIENICZNE, PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
   
 • utrwalanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk i innych czynności samoobsługowych,
 • pomoc w nakrywaniu do stołu,

            11.30 –12.00 OBIAD

 • wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków,
 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką, nożem i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów,
 • przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach, kulturalnego zachowania się przy stole,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

           12.00- 12.30 RELAKS POOBIEDNI

 • słuchanie ulubionych bajek, muzyki relaksacyjnej. 

          12.30- 13.00  ZABAWY DOWOLNE WG ZAINTERESOWAŃ DZIECI W SALI LUB OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

 • zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, teatralne itd.
 • korzystanie z gier dydaktycznych, układanek stolikowych, historyjek obrazkowych, książeczek, czasopism dziecięcych itd.
 • ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, usprawniające aparat artykulacyjny,
 • praca indywidualna lub z zespołem dzieci objętych programem wspomagania  i korygowania rozwoju oraz w ramach pracy : obserwacyjnej, rozwijającej uzdolnienia,
 • zabawy organizowane przez dzieci i nauczyciela – integracyjne, relaksacyjne, przy muzyce zorganizowane w kole, muzykowanie,
 • działalność plastyczna  

           13.00 -14.00   ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA, ZDOLNOŚCI DZIECI

 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do potrzeb i możliwości

           14.00 -14.30     PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZOEKU I PODWIECZOREK

 • utrwalanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk i innych czynności samoobsługowych.

           14.30  -16.00   ZABAWY DOWOLNE WG ZAINTERESOWAŃ DZIECI, PRZY DYSKRETNYM UDZIALE 
            NAUCZYCIELA  

 • praca indywidualna  z dzieckiem –objętych programem wspomagania i korygowania rozwoju,
 • udział w prostych pracach porządkowych w sali zabawy w/g pomysłów
 • kontakty indywidualne z rodzicami,
 • utrwalenie wierszy, piosenek,
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe
 • rozmowy indywidualne z rodzicami – przekazywanie informacji o postępach dziecka.
709