Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przejdź do stopki

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

Treść

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Gorlicach, ul. Władysława Jagiełły 9 informuje, iż od 1 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Zapisy trwają od 1 marca do 15 marca 2024 r. Wnioski dostępne będą od dnia 1 marca 2024 r. 

Poniżej w załącznikach znajdują się odpowiednie dokumenty do pobrania.

Do pobrania: 

Wniosek o przyjęcia dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

Oświadczenie o odbywaniu studiów w systemie dziennym

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do MP1

Klauzula informacyjna

Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 19.01.2024 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego - zał. nr 1 do Zarządzenia 
nr 16/2024 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 19.01.2024 r.

 

89048