Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przejdź do stopki

Ramowy rozkład dnia

Treść

ROK SZKOLNY 2021/2022

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 3-4 LETNICH

 Grupa I MISIE

6.30 – 8.00     Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy swobodne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy dydaktyczne.

8.00-8.15        Czynności organizacyjne, zabawy integrujące grupę, zabawa ruchowa.

8.15-8.30        Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00        Śniadanie.

9.00-9.30        Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.

9.30- 11.30     Realizacja zadań edukacyjnych, zajęcia z całą grupą wg wybranego programu wychowania  przedszkolnego, podstawy programowej, j. angielskiego, katechezy. Spacery, wycieczki, zabawy dowolne lub organizowane w ogrodzie przedszkolnym, w sali - gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy  badawcze.

11.30-11.45    Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

11.45-12.15    Obiad.

12.15-14.00   Relaks poobiedni - słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

14.00-14.15   Zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku.

14.15-14.30    Podwieczorek.

14.30-16.30    Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy konstrukcyjne, gry dydaktyczne, stolikowe, indywidualne  konsultacje z rodzicami, rozchodzenie  się dzieci. 
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA  DZIECI 4-5 LETNICH

 Grupa II SMERFY

6.30 – 8.00     Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy swobodne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy dydaktyczne.

8.00-8.15        Czynności organizacyjne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne.

8.15-8.30        Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00        Śniadanie.

9.00-9.30        Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.

9.30- 11.30     Realizacja zadań edukacyjnych, zajęcia z całą grupą wg wybranego programu wychowania  przedszkolnego, podstawy programowej, j. angielskiego, katechezy. Spacery, wycieczki, zabawy dowolne lub organizowane w ogrodzie przedszkolnym, w sali - gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy  badawcze.

11.30-11.45    Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

11.45-12.15    Obiad.

12.15-12.45    Relaks poobiedni - słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

12.45-13.00    Zabawy dowolne w sali zabaw lub na placu zabaw, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, słuchanie  literatury dziecięcej.

13.00-13.45    Zabawy rozwijające zainteresowania dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości  dziecka, zajęcia wyrównawcze.

13.45-14.00    Zabawa ruchowa.

14.00-14.15    Przygotowanie do podwieczorku.

14.15-14.30    Podwieczorek.

14.30-16.30    Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy konstrukcyjne, gry dydaktyczne, stolikowe, indywidualne konsultacje z rodzicami, rozchodzenie się dzieci. 
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA  DZIECI 5-6 LETNICH

Grupa III KRASNALE

6.30 – 8.00     Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy swobodne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy dydaktyczne.

8.00-8.15        Czynności organizacyjne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne.

8.15-8.30        Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00        Śniadanie.

9.00-9.30        Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.

9.30- 11.30     Realizacja zadań edukacyjnych, zajęcia z całą grupą wg wybranego programu  wychowania przedszkolnego, podstawy programowej, j. angielskiego, katechezy. Spacery, wycieczki, zabawy dowolne lub organizowane w ogrodzie przedszkolnym, w sali - gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze.

11.30-11.45    Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

11.45-12.15    Obiad.

12.15-12.30    Relaks poobiedni - słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

12.30-13.00    Zabawy dowolne w sali zabaw lub na placu zabaw, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, słuchanie literatury dziecięcej.

13.00-13.45    Zabawy rozwijające zainteresowania dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka, zajęcia wyrównawcze.

13.45-14.00    Zabawa ruchowa.

14.00-14.15    Przygotowanie do podwieczorku.

14.15-14.30    Podwieczorek.

14.30-16.30    Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy konstrukcyjne, gry dydaktyczne, stolikowe, indywidualne konsultacje z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

 

Do pobrania:
Ramowy rozkład dnia.

80516