Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przejdź do stopki

Opłaty

Treść

Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

UCHWAŁA NR 774/LX/2023 RADY MIASTA GORLICE 
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice

Miesięczne opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wpłacać można od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca (z góry za dany miesiąc): 

przelewem na nasz rachunek bankowy, po wcześniejszym comiesięcznym uzgodnieniu wysokości kwoty wpłaty.

Nr rachunku bankowego przedszkola:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 84 2030 0045 1110 0000 0161 0830

Wersja PDF
Uchwała Rady Miasta

89053