Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przejdź do stopki

Dokumenty do pobrania

Treść

Lista dzieci  przyjętych  i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Gorlicach na rok szkolny 2021/2022​.

Lista dzieci zakwalifikowanych i nizakwalifikowanych do przyjęcia Miejskiego Przedszkola Nr 1 na rok szkolny 2021/2022.

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wniosek o przejęcie dziecka.

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Uchwała Rady Miasta nr 392. 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny.

Zarządzenie Burmistrza nr 25.

Załącznik do zarządzenia nr 25.

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.

Oświadczenie o odbywaniu studiów w systemie dziennym.

7997