Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.przedszkole1.gorlice.pl


Wstęp deklaracji

Miejskie Przedszkole nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://www.przedszkole1.gorlice.pl/ 

Dane teleadresowe jednostki:

Miejskie Przedszkole Nr 1

ul. Władysława Jagiełły 9
38-300 Gorlice

www: www.przedszkole1.gorlice.pl
e-mail: przedszkole1gorlice@o2.pl

REGON 121406814

tel. 18-3536523

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19

Strona podmiotowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

 

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej .
Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.  

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
- możliwość powiększenia liter na stronie intrnetowej
- nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Makowska 
e-mail: przedszkole1gorlice@o2.pl 
Telefon: 18-3536523

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • do budynku prowadzą 3 wejścia: pierwsze od ul. W. Jagiełły, drugie z tyłu budynku od ul. M. Kromera, trzecie gospodarcze, które służy jako ewakuacyjne,
 • wejście od strony ul. W. Jagiełły nie jest na poziomie ulicy - próg drzwi wejściowych umieszczony jest na wysokości około 1.80 m, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie i bezprogowe, co umożliwia swobodne wejście do budynku osobie z trudnościami w poruszaniu się, drugie wejście jest na poziomie ulicy,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • teren, na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, wejścia są zabezpieczone bramkami,
 • budynek jest jednopiętrowy (poziom 0 i 1), na piętro prowadzą schody zabiegowe, oraz winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 • przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla rodziców przywożących dzieci do przedszkola,
 • w pobliżu budynku (w ciągu ul. W. Jagiełły, ul. M. Kromera) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • dla osób z niepełnosprawnością wzroku istnieje możliwość wydruku dokumentów rekrutacyjnych większą lub kontrastową czcionką,
 • w przypadko osób z dysfunkcją sluchu, przedszkole nie umożliwia skorzystania z pomocy tłumacza jezyka migowego, w tym on-line.
76720